Nordiska akvarellmuseet-skolan-konstnärer

Kontinua

Mellan år 2000 och 2006 var jag delaktig i detta projekt som efter 3 år bytte namn till Kontinua. Här verkade jag som konstnärlig inspiratör för lärarna samt arbetade med bild på två skolor i Mölndal. Temat var då barn med särskilda behov och mitt arbete fungerade så att lärarna plockade ut några barn ur sin klass och vi satte ihop små grupper på ca 5 barn. Vi träffades 5 gånger per termin och arbetade med olika uppgifter. Syftet var att stärka dessa barn genom att ge dem plats samt stödja och uppmuntra dem.
Denna bok går att köpa genom Nordiska Akvarellmuseet.