Alla inlägg av Bibi Lovell

Robert och hans bildvärld

Bibi Lovell, Robert och hans bildvärld
Robert och hans bildvärld

Forskningsprojekt
Mellan år 2000 och 2008 har jag medverkat i två olika forskningsuppdrag tillsammans med Eva Ullstadius vid Göteborgs universitet. Projektets syfte har varit att studera och stödja bildskapandet hos barn och ungdomar med autism. I det första projektet följde vi 11 pojkar som var mellan 7 och 14 år när vi startade. Det arbetet har vi dokumenterat i boken Robert och hans bildvärld där vi redogör för vårt arbete med en av pojkarna och visar hans bilder.
Ladda ner –
http://www.ped.gu.se/dokument/rapporter/Robertsbok.pdf

Flickor med autism och deras bildvärld

Flickor med autism och deras bildvärld, Bibi Lovell
Flickor med autism och deras bildvärld

Forskningsprojekt
I det andra projektet följde vi sju flickor som var mellan 5 och 10 år vid starten. I denna bok gör vi en fallbeskrivning på varje flicka och visar många av deras bilder. Böckerna finns att nå genom Göteborgs universitet www.ipd.gu.se. Robertboken finns att ladda ner och Flickboken kan köpas för 120 kronor

Nordiska akvarellmuseet-skolan-konstnärer

Kontinua

Mellan år 2000 och 2006 var jag delaktig i detta projekt som efter 3 år bytte namn till Kontinua. Här verkade jag som konstnärlig inspiratör för lärarna samt arbetade med bild på två skolor i Mölndal. Temat var då barn med särskilda behov och mitt arbete fungerade så att lärarna plockade ut några barn ur sin klass och vi satte ihop små grupper på ca 5 barn. Vi träffades 5 gånger per termin och arbetade med olika uppgifter. Syftet var att stärka dessa barn genom att ge dem plats samt stödja och uppmuntra dem.
Denna bok går att köpa genom Nordiska Akvarellmuseet.